ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา ๔๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

ประกันสังคมมาตรา40 อาชีพอิสระไหนๆก็สมัครได้ ?อายุ15-60ปี จะสมัครให้คนในครอบครัวก็ได้นะ ?? 
?มาตรา 40 จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ  ทางเลือกเลือกได้ตามใจ