สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรม Joomla รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย มะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการพัฒนาเว็บไซด์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รุ่นที่ 2

 

 

 

 

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 1  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จำนวนผู้เข้าร่วม 18 คน