กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอกรงปินัง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และกลุ่มจิตอาสาฯอำเภอกรงปินัง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สามัคคี รักษ์แผ่นดิน” น้ำตกบาโงบาตู ม.2 บ้านบาตูบือละ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยมีนายวรเชษฐ์ พหรมโอภาส (รองผู้ว่าฯ) เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าวเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักธรรมชาติ รักษ์สามัคคี และรักแผ่นดิน