กิจกรรมอำเภอกรงปินัง

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย anila

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าร่วมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างชุมชนสัมมาชีพ ณ ห้องปรชุมอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  โดยมีพัฒนาการอำเภอกรงปินังเป็นประธานในพิธี  ให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด  ๕๐ คน  จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๑ ธันวามคม  ๒๕๖๐

กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน" ทำความสะอาดมัสยิดอัลตักวาและทาสีสีโรงเรียนตาดีกาบ้านบาตูบูแม" โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง มาเป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมข้าราชกรกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ส่วนราชการในพื้นที่่ และชาวบ้านในพื้นที่