ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เขียนโดย yameelah

 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ บัณฑิตแรงงานตำบลวังพญา พร้อมด้วยประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอรามัน ร่วมด้วยศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน จัดบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้บริการประชาชนหลังน้ำลด ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา
ณ มัสยิดมานารูลอิสลาม บ้านตาลาแน ม.๓ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา