ข่าวกิจกรรมต่างๆ

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

เขียนโดย yameelah

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
บัณฑิตแรงงานตำบลบาโงย
ร่วมจัดประชุมเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๒
พร้อมด้วยทีมตำบลบาโงย ทั้งนี้บัณฑิตแรงงานได้ชี้แจงถึงวิธีการและกรอบแนวทางในการฝึกอาชีพของสพร. ๒๔ ยะลา
ณ มัสยิดบ้านบาโงย ม.๔ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังยะลา