ร่วมกิจกรรม ๑ ศุกร์ ๑ มัสยิด สานใจ

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

เขียนโดย yameelah

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอ/ผอ.ศปก.อ.รามัน จ.ยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ จนท.ปกครอง ผู้บริหาร อปท. หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา บัณฑิตอาสาฯ นักเรียน นักศึกษา กำลัง อส.อ.รามัน และพี่น้องประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรม ๑ ศุกร์ ๑ มัสยิด สานใจ ณ มัสยิดตักวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา โดยเป็นกิจกรรมการร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณมัสยิดและสถานที่ใกล้เคียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศอบอุ่น