พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสพอุทกภัย

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

เขียนโดย yameelah

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ บัณฑิตแรงงานอำเภอรามัน ร่วมต้อนรับ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายอำเภอ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง,บัณฑิตแรงงาน,บัณฑิตอาสาฯร่วมอำนวยความสะดวกแกพี่น้องประชาชนในการรับถุ่งพระราชทาน
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ ๔๑ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา