ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย yameelah

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซน์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒

 

เขียนโดย yameelah

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่18-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

     
     
เขียนโดย yameelah

 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0

เขียนโดย yameelah

 

 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานศูนย์แรงงานอำเภอรามันเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงาน   ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.เมือง จ.ยะลา