โครงการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดยะลา งบพัฒนาจังหวัดยะลา ประจำปี พศ.๒๕๖๑ สาขา ช่างตัดผมชาย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

เขียนโดย yameelah

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์แรงงานอำเภอรามัน บัณฑิตแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอรามัน ดำเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดยะลา งบพัฒนาจังหวัดยะลา ประจำปี พศ.๒๕๖๑ สาขา ช่างตัดผมชาย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานหอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร หมู่ที่ ๑ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา