ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong
ฮิต: 51

วันที่  24 พค. 2562  บัณฑิตแรงงานตำบลธารโตร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 หมูาบ้านร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ2019 ณ ม.3 บ้านจาเราแป  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา