ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่12 ตุลาคม  2562 บัณฑิตแรงงานตำบลคีรีเขตร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  พัฒนาลำคลอง  ม.4 วัดบ้านไทยพัฒนา  ต.คีรีเขต  อ.ธารโต  จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เขียนโดย piyawit sentong

วันที่11 กันยายน   2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ได้เข้าร่วมถ่ายทำรายการสารคดี  มองมุมปาก  ทางสถานีโทรทัศน์  ททบ.5โดยทางรายการถ่ายทำกระบวนการทำงานของบัณฑิตแรงงานโดยเลือกกลุ่มที่เกิดจากการประสานงานของบัณฑิตแรงงานคือกลุ่มปลาส้ม บาตูมัส  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต   จังหวัดยะลา

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  8-10  กันยายน  2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอจังหวัดยะลา   ระหว่างวันที่8-10 กันยายน 2562 ณ บารารีสอร์ท จังหวัดสตูล  

เขียนโดย piyawit sentong

  วันที่  19  สิหาคม  2562  บัณฑิตแรงงานตำบลคีรีเขต  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาลำน้ำลำคลองและปลูกต้นไม้  ณ หมู่บ้านคีรีเขต  หมู่  7  ตำบลคีรีเขต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา