ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 14 พ.ค. 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต   ร่วมกับหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่  

เขียนโดย piyawit sentong

บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมกับพัฒนาชุมชนและบัณฑิตหมู่บ้านร่วมแจกเมล็ดพันธ์ผักกับประชาชนในพื้นที่   ที่ได้ผลกระทบจากโควิท-19

 

 

 

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 23 เมษายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับภิกษุและสามเณร ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ทั้ง4 ตำบล คือคีรีเขต,ธารโต,แม่หวาดและบ้านแหร