ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่12 ตุลาคม  2562 บัณฑิตแรงงานตำบลคีรีเขตร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  พัฒนาลำคลอง  ม.4 วัดบ้านไทยพัฒนา  ต.คีรีเขต  อ.ธารโต  จ.ยะลา