ฝึกอาชีพทำขนมไทยตำบลแม่หวาดประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

 

บัณฑิตแรงงานตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ร่วมอบรมฝึกอาชีพโครงการการทำขนมไทยระหว่างวันที่  30 ตุลาคม  2562 -  1 พฤศจิกายน  2562  ณ กลุ่มแม่บ้านบ้านคอกช้าง  หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  โดยมี่ผู้ร่วมการอบรม  30 คน