ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 9 มิ.ย. 2563  เวลา 9.00น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดีนทร ณ โรงพยาบาลธารโต  จังหวัดยะลา

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 29 พ.ค.  2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมกับประกันสังคมจังหวัดยะลามาบรรยายประกันสังคมมาตรา 40 ที่ฟาร์มตัวอย่างอำเภอธารโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 14 พ.ค. 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต   ร่วมกับหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่