ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่12 สิงหาคม  2563   บัณทิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาด  ณ.ที่ว่าการอำเภอธารโต  จ.ยะลา   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เขียนโดย มะยูโซ๊ะ ลอเล็ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิกการพัฒนาเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563  ณ.ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา