ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่22 ก.พ.2564 บัณฑิตตำบลธารโตเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวที  ยาลันบาลูของตำบลธารโต  ร่วมกับชาวบ้านทั้ง7 หมู่บ้าน  ณ อาคารกศน. ตำบลธารโต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่25 พฤศจิกายน  2563  เวลา10.00น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ  เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)โดยมีหัวหน้าสวนราชการ   ผู้นำในท้องที่   ผู้นำท้องถิ่น  ตำรวจ  ทหาร  สมาชิกอส.และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา