ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

เขียนโดย piyawit sentong

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)โดยการมอบหมายให้บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยกิจกรรม“ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” โดยกลุ่มฝึกอาชีพสาขาการตัดเย็บที่กระทรวงแรงงานสนับสนุน และผ่านการประสานงานของบัณฑิตแรงงานประจำแต่ละตำบลแล้วจะส่งมอบหน้ากากอนามัยดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาต่อไป

เขียนโดย piyawit sentong

บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ​วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ช่วงเช้า ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนา

 

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา
เขียนโดย piyawit sentong

วันที่​ 25​ มีนาคม​ 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต​ ได้ร่วมกิจกรรม​ Big​ Cjeaning Day​ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา​ 2019​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอธารโต