บัณฑิตแรงงานธารโตร่วมแจกถุงยังชีพ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 14 พ.ค. 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต   ร่วมกับหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่