การฝึกอบรมการสร้าง Info Grapphic สำหรับประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

โดยมีการฝึกอบรมทั้ง  8 อำเภอของจังหวัดยะลา จำนวน  20  คน  ตั้งแต่วันที่  16-18,19-20,และ22  จำนวน 5 วัน      โดยมีเนื้อหาในการเรียน การใช้  Powerpoint  Excel  Word  และPhotoshop  ชึ่งสามารถมาใช้ในการทำงาน   ในการเผยแพร่ออกแบบในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้เป็นอย่างดี