บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตข้าร่วมการสัมนาทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

 

 

 

 


วันที่  9 พ.ย. 2560   เวลา  9.00  น.  ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมการสัมนาทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ปีงบประมาณ2561  

 

  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน   ณ ห้องกังสคาล  โรงแรมยะลาแกรนต์พาเลช   โดยมีหน่วยงานแต่ละภาคส่วนและส่วนภาคธุรกิจได้เข้าร่วมการสัมนา  ในครั้งนี้