ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong
ฮิต: 47

 

 วันที่  6  ก.พ.  2562  เวลา  13.00น. บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมกับสำนักงานจัดหางานมาบรรยายเกี่ยวกับการแนะนำและวางแผนอาชีพในอนาคต ให้กับนักเรียนชั้น ม. 3   โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ต.ธารโต  อ.ธารโต  จ.ยะลา