สนง.แรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมพัฒนาเว๊บไซต์

ภาพกิจกรรมแรงงานอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

           สำนักงงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านแรงงาน หลักสูตร "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS Joomla"

ให้กับบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำรามัน อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอธานโต อำเภอกรงปินัง และอำเภอกาบัง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสำนักงานชั้น 1 จังหวัดยะลา และมีพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยนางสุจินดา  บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา และวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ร่วมในพิธีเปิด