บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมรับฟังแผนประจำปี2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

 

 วันที่7 พ.ย 2560 เวลา9.00 น.  ประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตและบัณฑิตศูนย์อำเภอธารโต. โดย

ร่วมรับฟังมอบนโยบายแผนการดำเนินงานประจำปี2561. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา