ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong
ฮิต: 67

 

 วันที่7 พ.ย 2560 เวลา9.00 น.  ประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตและบัณฑิตศูนย์อำเภอธารโต. โดย

ร่วมรับฟังมอบนโยบายแผนการดำเนินงานประจำปี2561. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา