แรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อัญญา มะเช็ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 แรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ หมู่ที่3 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยในงานจะมีการบริการสาธิตอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์ (น้ำยาล้างจาน) ของบัณฑิตแรงงาน ให้ประชาชนที่สนใจเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน