ฝึกอาชีพการทำขนมเค้กกล้วยหอม

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อัญญา มะเช็ง

บัณฑิตแรงงานตำบลธารโตร่วมฝึกอาชีพการทำขนมเค้กกล้วยหอมให้กับกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านที่ร่วมโครงการฝึกอาชีพได้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลัก