ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  8-10  กันยายน  2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอจังหวัดยะลา   ระหว่างวันที่8-10 กันยายน 2562 ณ บารารีสอร์ท จังหวัดสตูล  

เขียนโดย piyawit sentong

  วันที่  19  สิหาคม  2562  บัณฑิตแรงงานตำบลคีรีเขต  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาลำน้ำลำคลองและปลูกต้นไม้  ณ หมู่บ้านคีรีเขต  หมู่  7  ตำบลคีรีเขต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย piyawit sentong

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น.บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒