บัณฑิตแรงงานมอบสิ่งของให้กับวัดและสำนักสงฆ์

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 23 เมษายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับภิกษุและสามเณร ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ทั้ง4 ตำบล คือคีรีเขต,ธารโต,แม่หวาดและบ้านแหร