บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)โดยการมอบหมายให้บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยกิจกรรม“ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” โดยกลุ่มฝึกอาชีพสาขาการตัดเย็บที่กระทรวงแรงงานสนับสนุน และผ่านการประสานงานของบัณฑิตแรงงานประจำแต่ละตำบลแล้วจะส่งมอบหน้ากากอนามัยดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาต่อไป