กิจกรรมจิตอาสา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 9 มิ.ย. 2563  เวลา 9.00น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดีนทร ณ โรงพยาบาลธารโต  จังหวัดยะลา