ททบ.5มาอัดรายการกลุ่มปลาส้มบาตูมัส

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่11 กันยายน   2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ได้เข้าร่วมถ่ายทำรายการสารคดี  มองมุมปาก  ทางสถานีโทรทัศน์  ททบ.5โดยทางรายการถ่ายทำกระบวนการทำงานของบัณฑิตแรงงานโดยเลือกกลุ่มที่เกิดจากการประสานงานของบัณฑิตแรงงานคือกลุ่มปลาส้ม บาตูมัส  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต   จังหวัดยะลา