ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

 วันที่ 15 - 19  มีนาคม  2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0  

เขียนโดย อัญญา มะเช็ง
 
 
 
 
 
เขียนโดย อัญญา มะเช็ง

โปรแกรมสำหรับการใช้วงานในสำนักงาน


1. โปรแกรม winrar >> โปรแกรมบีบอัดไฟล์
2. โปรแกรม dopdf >> โปรแกรมPDF
3. โปรแกรม Format-Factory >> โปรแกรมแปลงไฟล์
4. โปรแกรม photoscape >> โปรแกรมแต่งรูป

5.  โปรแกรม Audacity >> เป็นโปรแกรมปรับแต่งเสียงที่สามารถบันทึก เล่น และผสมเสียงหรือทำ effect ด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ