โครงการสำนักรักบ้านเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันที  17 มิถุนายน  2562  เวลา 8.30น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลาได้จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  ประจำปี2562

 

กิจกรรมทำความสะอาดมัสยิสยาแมะลางา  และทาสีกำแพงมัสยิด ณ ม.1 ต.เปาะเส้ง  อ.เมือง  จ.ยะลา โดยร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา  ผู้นำศาสนา  ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่  จำนวน200 คน