บัญฑิตแรงงานอำเภอธารโตข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล​

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 3 มิถุนายน   2562   บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับข้าราชการอำเภอธารโต  ณ หอประชุมอำเภอธารโต     จังหวัดยะลา