ตรวจสอบสถานประกอบการ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อัญญา มะเช็ง

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการโรงเลื่อย โรงงานยางพาราและกิจการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย การใช้แรงงานหญิงและเด็ก จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน