ฝึกอบรมเว็บไซต์ปี2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย มะยูโซ๊ะ ลอเล็ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิกการพัฒนาเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563  ณ.ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา