ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

เขียนโดย piyawit sentong

บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ​วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ช่วงเช้า ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนา

 

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา
เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  13 ก.พ.2563 เวลา13.30น. บัณฑิตแรงงานตำบลแม่หวาด  อ.ธารโต  จ.ยะลา   ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  8-10  กันยายน  2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอจังหวัดยะลา   ระหว่างวันที่8-10 กันยายน 2562 ณ บารารีสอร์ท จังหวัดสตูล  

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 14 ก.พ. 2563  บัณฑิตแรงงานตำบลบ้านแหร ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา  ประจำปีงบประมาณ 2563  

อ่านเพิ่มเติม: โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ.ยะลา ปี63