ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  8-10  กันยายน  2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอจังหวัดยะลา   ระหว่างวันที่8-10 กันยายน 2562 ณ บารารีสอร์ท จังหวัดสตูล  

เขียนโดย piyawit sentong

โดยมีการฝึกอบรมทั้ง  8 อำเภอของจังหวัดยะลา จำนวน  20  คน  ตั้งแต่วันที่  16-18,19-20,และ22  จำนวน 5 วัน      โดยมีเนื้อหาในการเรียน การใช้  Powerpoint  Excel  Word  และPhotoshop  ชึ่งสามารถมาใช้ในการทำงาน   ในการเผยแพร่ออกแบบในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้เป็นอย่างดี

 

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมการสร้าง Info Grapphic สำหรับประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
เขียนโดย piyawit sentong

 

 

 

 


วันที่  9 พ.ย. 2560   เวลา  9.00  น.  ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมการสัมนาทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ปีงบประมาณ2561  

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตข้าร่วมการสัมนาทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน