ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

 วันที่ 23 กรกฎาคม  2562  เวลา08.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ครั้งที่10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณห้องประชุมเทพบดี  ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่18 มิถุนายน  2562 เวลา  8.30 น. บัณฑิตแรงงานธารโต  ร่วมเข้าประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ครั้งที่9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา 

 

เขียนโดย piyawit sentong

วันที  17 มิถุนายน  2562  เวลา 8.30น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลาได้จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  ประจำปี2562