ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

     ผู้แทนบัณฑิตแรงงานได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธ์ โดยมีปลัดอาวุโสและผอ.โรงพยาบาลบันนังสตา วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ.ห้องประชุมราขพฤกษ์ โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา