โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน/แนะแนวอาชีพ

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

           วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562  ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตามีส่วนร่วมในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน/แนะแนวอาชีพ. โดยมีเจ้าหน้าที่จากจัดหางานจังหวัดยะลามาดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ณ.โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา