สาธิตอาชีพการทำสบู่เหลวและน้ำยาล้างจาน

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

           วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตามีส่วนร่วมในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน/แนะแนวอาชีพ สาธิตอาชีพการทำสบู่เหลวและน้ำยาล้างจาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากจัดหางานจังหวัดยะลามาดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้สาธิตและร่วมการทำการทำสบู่เหลวและน้ำยาล้างจาน ณ.โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา