วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายภ่ยใต้MOU ณ.ห้องกังสดาลโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม2562
บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายภายใต้ MOU ณ.ห้องกังสดาลโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา