บัณฑิต​แรงงาน​อำเภอ​บันนังสตา พร้อม​ข้าราชการ​เจ้าหน้าที่​ ตลอด​จน​ประชาชน​ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัสน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

 

            วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖​๒​ เวลา ๐๘.๔๐ - ๑๒.๐๐ น.บัณฑิต​แรงงาน​อำเภอ​รามัน​ พร้อม​ข้าราชการ​เจ้าหน้าที่​ ตลอด​จน​ประชาชน​ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัสน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา