บัณฑิตแรงงานอำเภอได้ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาได้ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนทีณ. หมู่8 บ้านตือระ ต.บันนังสตา ในกิจกรรมดังกล่าวบัณฑิตแรงงานได้พบปะพูดคุยกับประชาชนพร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆทั้ง5 หน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นกับประชาชนในพื้นที