สำนึกรักบ้านครั้งที่ 8 ณ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บัณฑิตแรงงานอำเภออำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมใจกันพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2562 กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีกำแพงมัสยิดยาแมะลางา ได้รับเกียรติจาก นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารตำรวจ โต๊ะอีหม่ามผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ มัสยิดยาแมะลางา หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา