บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่7/2562 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ครั้งที่7/2562 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา