บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2562บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.ศาลาประชาคม พร้อมร่วมทำ "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ม.9 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะโดยมี นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี ณ หน้าที่ทำการอำเภอบันนังสตา