บัณฑิตแรงงานได้เข้าร่วมรับฟังวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 9/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

บัณฑิตแรงงานได้เข้าร่วมรับฟังวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 9/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5  กันยายน  2562 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา