เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียติฯโครงการ จิตอาสา”ชีวิตวิธีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน “โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ณ โรงเรียนบันนังสตาอิทราฉัตร อ.บันนังสตา จ.ยะลา