ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมนายนัฐวุฒ เพชรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยม