โหลดโปรแกรม

โหลดโปรแกรม

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

โปรแกรมสำหรับการใช้งานในสำนักงาน
1. โปรแกรม winrar >> โปรแกรมสำหรับบีบอัดไฟล์
2. โปรแกรม dopdf >> โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF และจำลองเครื่อง Print
3. โปรแกรม Format-Factory >> โปรแกรมที่รวมเครื่องมือสำหรับแปลงไฟล์ประเภทต่าง ๆ
4. โปรแกรม photoscape >> โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ

5.  โปรแกรม Audacity  >> เป็นโปรแกรมปรับแต่งเสียงที่สามารถบันทึก เล่น และผสมเสียงหรือทำ effect ด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ