ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 / 2565

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 2 / 2565  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ              ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา